TOUR KHUYẾN MÃI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ZOOM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ZOOM


1.390.000đ 1.690.000đ
Thời gian 2 ngày 2 đêm
Phương tiện Ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
1.790.000đ 2.050.000đ
Thời gian 3 ngày 3 đêm
Phương tiện Ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
1.390.000đ 1.690.000đ
Thời gian 2 ngày 2 đêm
Phương tiện Ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
1.290.000đ 1.560.000đ
Thời gian 3 Ngày 3 đêm
Phương tiện Ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
1.790.000đ 1.920.000đ
Thời gian 3 ngày 3 đêm
Phương tiện Ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
1.250.000đ 1.550.000đ
Thời gian 3 ngày 2 đêm
Phương tiện Ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
1.340.000đ 1.650.000đ
Thời gian 3 ngày 3 đêm
Phương tiện Ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
1.190.000đ 1.290.000đ
Thời gian 2 ngày 1 đêm
Phương tiện Ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
1.250.000đ 1.530.000đ
Thời gian 3 ngày 3 đêm
Phương tiện Ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
1.650.000đ 2.090.000đ
Thời gian 3 ngày 3 đêm
Phương tiện Ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
2.790.000đ 2.990.000đ
Thời gian 3 ngày 3 đêm
Phương tiện Ôtô / giường nằm
Khách sạn
Ngày đi:
2.950.000đ 3.520.000đ
Thời gian 3 ngày 3 đêm
Phương tiện Ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
4.250.000đ 4.520.000đ
Thời gian 4 ngày 3 đêm
Phương tiện Ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
590.000đ 720.000đ
Thời gian 1 ngày 1 đêm
Phương tiện Xe ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
3.950.000đ 4.410.000đ
Thời gian 4 ngày 3 đêm
Phương tiện Ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
3.950.000đ 4.250.000đ
Thời gian 4 ngày 3 đêm
Phương tiện Ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
4.500.000đ 4.600.000đ
Thời gian 3 ngày 2 đêm
Phương tiện Máy bay
Khách sạn
Ngày đi:
3.890.000đ 4.190.000đ
Thời gian 4 ngày 3 đêm
Phương tiện Máy bay
Khách sạn
Ngày đi:
5.990.000đ 7.190.000đ
Thời gian 5 ngày 4 đêm
Phương tiện Máy bay
Khách sạn
Ngày đi:
18.900.000đ 21.000.000đ
Thời gian 5 ngày 4 đêm
Phương tiện Máy bay, ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
1.250.000đ 1.450.000đ
Thời gian 2 ngày 2 đêm
Phương tiện Ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
1.690.000đ 1.990.000đ
Thời gian 2 ngày 2 đêm
Phương tiện Xe Giường Nằm
Khách sạn
Ngày đi:
2.690.000đ 2.990.000đ
Thời gian 3 ngày 2 đêm
Phương tiện Máy bay
Khách sạn
Ngày đi:
2.090.000đ 2.940.000đ
Thời gian 3 ngày 3 đêm
Phương tiện ô tô - tàu cao tốc
Khách sạn
Ngày đi:
3.590.000đ 3.780.000đ
Thời gian 4 ngày 3 đêm
Phương tiện Máy bay
Khách sạn
Ngày đi:
3.090.000đ
Thời gian 4 ngày 3 đêm
Phương tiện Máy bay + ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
3.190.000đ
Thời gian 3 ngày 2 đêm
Phương tiện Máy bay + ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
3.990.000đ
Thời gian 5 ngày 4 đêm
Phương tiện Ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
14.990.000đ 16.490.000đ
Thời gian 5 ngày 4 đêm
Phương tiện Máy Bay
Khách sạn
Ngày đi:
990.000đ 1.250.000đ
Thời gian 2 ngày 2 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
1.890.000đ 2.090.000đ
Thời gian 2 ngày 1 đêm
Phương tiện Ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
1.690.000đ 1.990.000đ
Thời gian 2 ngày 2 đêm
Phương tiện ô tô - tàu cao tốc
Khách sạn
Ngày đi:
2.590.000đ 2.990.000đ
Thời gian 2 Ngày 3 Đêm
Phương tiện Tàu Hỏa
Khách sạn
Ngày đi:
2.990.000đ 3.450.000đ
Thời gian 3 ngày 3 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
1.490.000đ 1.690.000đ
Thời gian 2 Ngày 2 Đêm
Phương tiện Xe Giường Nằm
Khách sạn
Ngày đi:
4.090.000đ 4.999.000đ
Thời gian 4 ngày 3 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
520.000đ 690.000đ
Thời gian 1 ngày
Phương tiện Đi về bằng xe
Khách sạn
Ngày đi:
3.790.000đ 4.450.000đ
Thời gian 4 ngày 3 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
3.090.000đ 3.350.000đ
Thời gian 3 ngày 3 đêm
Phương tiện Xe Ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
2.290.000đ 2.950.000đ
Thời gian 3 ngày 3 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
2.950.000đ 3.540.000đ
Thời gian 4 ngày 4 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
1.590.000đ 1.750.000đ
Thời gian 2 ngày 1 đêm
Phương tiện xe ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
1.490.000đ 2.000.000đ
Thời gian 2 ngày 2 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
1.390.000đ 1.960.000đ
Thời gian 2 ngày 2 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
5.590.000đ 5.690.000đ
Thời gian 4 ngày 3 đêm
Phương tiện máy bay
Khách sạn
Ngày đi:
17.800.000đ 18.800.000đ
Thời gian 4 ngày 3 đêm
Phương tiện Máy bay
Khách sạn
Ngày đi:
9.400.000đ 11.290.000đ
Thời gian 5 ngày 4 đêm
Phương tiện máy bay, ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
1.590.000đ 1.990.000đ
Thời gian 2 ngày 2 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
1.790.000đ 1.990.000đ
Thời gian 3 ngày 3 đêm
Phương tiện Ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
7.990.000đ 8.290.000đ
Thời gian 5 ngày 4 đêm
Phương tiện Máy bay + Ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
20.990.000đ 21.590.000đ
Thời gian 6 ngày 5 đêm
Phương tiện Máy Bay
Khách sạn
Ngày đi:
3.690.000đ 3.890.000đ
Thời gian 3 ngày 2 đêm
Phương tiện Ô tô + máy bay
Khách sạn
Ngày đi:
1.690.000đ 2.200.000đ
Thời gian 2 ngày 2 đêm
Phương tiện Xe ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
1.990.000đ 2.530.000đ
Thời gian 3 Ngày 3 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
1.490.000đ 1.950.000đ
Thời gian 2 ngày 2 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
2.990.000đ 3.540.000đ
Thời gian 4 Ngày 4 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
590.000đ 750.000đ
Thời gian 1 ngày
Phương tiện xe ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
2.450.000đ 2.850.000đ
Thời gian 3 ngày 2 đêm
Phương tiện Xe Ôto
Khách sạn
Ngày đi:
4.760.000đ 4.990.000đ
Thời gian 3 ngày 2 đêm
Phương tiện Ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
5.590.000đ 5.750.000đ
Thời gian 5 ngày 4 đêm
Phương tiện Ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
1.350.000đ 1.550.000đ
Thời gian 2 ngày 1 đêm
Phương tiện Ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
2.390.000đ 2.790.000đ
Thời gian 3 ngày 2 đêm
Phương tiện Ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
5.590.000đ 5.990.000đ
Thời gian 5 ngày 4 đêm
Phương tiện Ôtô
Khách sạn
Ngày đi:
5.550.000đ 6.050.000đ
Thời gian 5 ngày 4 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
1.390.000đ 1.880.000đ
Thời gian 2 ngày 2 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
2.990.000đ 3.290.000đ
Thời gian 4 ngày 3 đêm
Phương tiện Ô tô và máy bay
Khách sạn
Ngày đi:
2.990.000đ 3.190.000đ
Thời gian 4 ngày 4 đêm
Phương tiện Ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
3.200.000đ 3.850.000đ
Thời gian 2 ngày 1 đêm
Phương tiện ô tô - tàu cao tốc
Khách sạn
Ngày đi:
4.250.000đ 4.450.000đ
Thời gian 3 ngày 2 đêm
Phương tiện Ô tô và tàu
Khách sạn
Ngày đi:
2.290.000đ 2.490.000đ
Thời gian 3 ngày 3 đêm
Phương tiện Ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
2.590.000đ 2.890.000đ
Thời gian 3 ngày 2 đêm
Phương tiện Ô tô và máy bay
Khách sạn
Ngày đi:
2.290.000đ 2.490.000đ
Thời gian 3 ngày 2 đêm
Phương tiện Ô tô + Máy bay
Khách sạn
Ngày đi:
1.690.000đ 1.899.000đ
Thời gian 2 Ngày 2 Đêm
Phương tiện Xe Giường Nằm
Khách sạn
Ngày đi:
3.450.000đ 3.990.000đ
Thời gian 3 ngày 2 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
4.590.000đ 5.340.000đ
Thời gian 3 ngày 4 đêm
Phương tiện Ô to + tàu hỏa
Khách sạn
Ngày đi:
3.790.000đ 4.450.000đ
Thời gian 4 ngày 4 đêm
Phương tiện Ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
2.290.000đ 2.990.000đ
Thời gian 3 ngày 3 đêm
Phương tiện Xe Ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
1.790.000đ 2.450.000đ
Thời gian 2 ngày 2 đêm
Phương tiện Ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
890.000đ 1.450.000đ
Thời gian 1 ngày 1 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
890.000đ 1.450.000đ
Thời gian 1 ngày 1 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
1.590.000đ 1.690.000đ
Thời gian 2 ngày 1 đêm
Phương tiện Ô tô
Khách sạn
Ngày đi:

Cẩm nang du lịch