TOUR LỄ 30/04 & 01/05

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ZOOM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ZOOM


2.050.000đ 2.590.000đ
Thời gian 3 ngày 3 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
2.790.000đ 2.990.000đ
Thời gian 3 ngày 3 đêm
Phương tiện xe ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
2.390.000đ 2.690.000đ
Thời gian 3 ngày 2 đêm
Phương tiện xe ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
2.290.000đ 2.950.000đ
Thời gian 3 ngày 3 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
2.950.000đ 3.540.000đ
Thời gian 4 ngày 4 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
2.390.000đ 2.990.000đ
Thời gian 3 ngày 3 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
1.890.000đ 2.090.000đ
Thời gian 2 ngày 2 đêm
Phương tiện Xe giường nằm
Khách sạn
Ngày đi:

Cẩm nang du lịch