TOUR MIỀN TÂY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ZOOM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ZOOM


520.000đ 600.000đ
Thời gian 1 ngày 1 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
520.000đ 690.000đ
Thời gian 1 ngày
Phương tiện Đi về bằng xe
Khách sạn
Ngày đi:
590.000đ 750.000đ
Thời gian 1 ngày
Phương tiện xe ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
1.590.000đ 1.899.000đ
Thời gian 2 Ngày 2 Đêm
Phương tiện Xe Giường Nằm
Khách sạn
Ngày đi:
690.000đ 790.000đ
Thời gian 1 ngày
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
390.000đ 450.000đ
Thời gian 1 ngày
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
1.259.000đ 1.550.000đ
Thời gian 2 ngày 1 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:
2.459.000đ 2.800.000đ
Thời gian 3 ngày 2 đêm
Phương tiện ô tô
Khách sạn
Ngày đi:

Cẩm nang du lịch